Vem var ´Abdul-Qâdir al-Djaylânî?

Fråga: Vem var ´Abdul-Qâdir al-Djaylanî?

Svar: ´Abdul-Qâdir al-Djaylanî var en av Hanâbilahs imamer. Han var en from och dyrkande man. Men de ljuger om honom och tillskriver honom saker och ting som han inte har något med att göra.

Fråga: Vem var al-Badawî?

Svar: Han var tydligen från Makkah som sedan flyttade till Egypten. De säger att han en fredag urinerade i moskén. När han inte blev drabbad av något straff blev han till en Walî. Enligt dem är man en Walî om man inte straffas oavsett synd. Därav dyrkade honom vid sidan av Allâh.

Om du vill försäkra dig om det får du referera till biografierna däribland ”al-´Uqd ath-Thamîn fî Târîkh-il-Balad al-Amîn” av Taqiyy-ud-Dîn al-Fâsî. Han skrev hans biografi.