Vem vägrar att gå in i paradiset?

Vi lovprisar Allâh som har underlättat det för oss att vara Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ah. Jag svär vid Allâh att det är en väldig gåva; den är bättre än hela världen och allt den rymmer. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Hela mitt samfund skall inträda paradiset frånsett dem som vägrar.” De sade: ”Allâhs sändebud! Vem vägrar?” Han sade: ”Den som lyder mig inträder paradiset och den som trotsar mig vägrar.”1

När följeslagarna (radhiya Allâhu ´anhum) hörde detta trodde de att människor skulle vägra självmant att inträda paradiset. Till följd därav frågade de och sade:

”Allâhs sändebud! Vem vägrar?”

Vem är det som vägrar att gå in i paradiset när det sägs till honom att inträda det? Då förklarade sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) dess betydelse och sade:

”Den som lyder mig inträder paradiset och den som trotsar mig vägrar.”

Det vill säga personen vars handlingar hindrar honom från att inträda paradiset. Fasthållning vid Sunnah är alltså ett väldigt stort skäl till att inträda paradiset och undkomma helvetet.

1al-Bukhârî (7280).