Vem tar själen?

publicerad
27.03.2010

Författare: Imâm Muhammad al-Amîn ash-Shanqîtî
Källa: Raf´ Îhâm-il-Idhtirâb, sid. 186

Allâh (subhânahu wa ta´âlâ) sade:

”Säg: ”Dödens ängel, som har satts att vaka över er, skall samla in era själar och därefter förs ni åter till er Herre.””

I denna ädla vers framstår det att endast en ängel tar människans själ. I andra verser framstår det däremot att flera änglar gör det. Exempel på dem är:

”Och Han sänder dem som vakar över er till den stund då döden når er.”

I en annan vers står det emellertid att det är Han (djalla wa ´alâ) som tar själarna. Han (ta´âlâ) sade:

”Då [människan] dör tar Allâh själen till Sig.”

Svaret på detta är klart och tydligt:

Att Han säger att Han tar själen betyder att Dödsängeln inte klarar av att ta någons själ utan Hans tillstånd och vilja. Han (ta´âlâ) sade:

”Ingen människa får dö annat än i enlighet med Allâhs vilja och vid en fastställd tidpunkt.”

Att Han säger att Dödsängeln tar själen betyder att han är beordrad att göra det.

Att Han säger att änglarna tar själarna betyder att Dödsängeln har medhjälpare som är under honom. De gör det han beordrar dem och tar ut själarna till halsarna så att Dödsängeln tar dem och Allâh vet bättre.

1 32:11

2 6:61

3 39:42

4 3:145