Vem talar illa om Abû Hanîfah, an-Nawawî och Ibn Hadjar?

En innovatör är en person som inför obehöriga saker och ting till religionen. Dessa obehöriga saker saknar bevis såväl i Qur’ânen som i Sunnah. Detta är en innovatör.

Däremot är det inte alla som kommer med en motsättning eller felar i Idjtihâd innovatörer. Om en Mudjtahid gör Idjtihâd och har rätt, får han två belöningar, och om han har fel, får han en belöning. En Mudjtahid är dock en person som har rätt att göra Idjtihâd. Man skall inte säga att han är en innovatör bara för att han gör fel. Detsamma gäller om han skulle fela utav missuppfattning. Missuppfattningar är tvivelaktigheter som gör att den felande personen inte kan kallas för innovatör eller otrogen. Ty denne person tror antingen att hans uppfattning är tillåten eller också så följer han någon annan blint. Denne anses inte vara en innovatör. Han anses antingen vara misstagen eller också motsättande.

Följeslagarna (radhiya Allâhu ´anhum) brukade göra Idjtihâd. De brukade ha olika uppfattningar om olika frågor. Detta fick dem dock inte att förklara varandra för innovatörer. De bojkottade inte varandra. De var bröder. De älskade varandra. De hjälptes åt. De var ett enda samfund trots att de hade olika uppfattningar om saker och ting som det var tillåtet enligt föreskriften att ha olika uppfattningar om.

Vissa okunniga människor, ungdomar och nybörjare anser att var och en som gör ett fel är en innovatör. De anser att en person som missuppfattar något eller följer någon blint är en innovatör. Således kom de med dessa uttalanden. Till följd därav började de anse varandra vara innovatörer. De bojkottar varandra. De slåss mot varandra.

De nöjer sig dock inte med att hålla detta inom sig själva. Faktum är att de har gett sig på de tidigare lärda. De säger att de är innovatörer. De säger:

”Ibn Hadjar är en innovatör. an-Nawawî är en innovatör. Abû Hanîfah är en innovatör.”

Dessa människor hör till de stora imamerna. De säger att dessa människor är innovatörer för att de felade i vissa frågor – om de nu verkligen var fel. Men bara för att man faller i ett fel, betyder det inte att man blir en innovatör. Dessa människor är imamer. De besitter förträfflighet i islam. De besitter position. De har tjänat islam mycket. De har lämnat efter sig sina gagnande spår till muslimerna. Här har vi deras verk. Här har vi deras böcker. Här har vi deras åsikter. Än idag gagnas muslimerna av dem. De använder sig av dem för att förstå Qur’ânen och Sunnah.

De fel de kanske har gjort då de har sagt något fel eller framfört en felaktig åsikt, utplånas av deras förträfflighet, kunskap, position i islam och tjänster till den profetiska Sunnah. Alla dessa väldiga faktorer utplånar och täcker dessa fel.

Vi måste veta vilken position våra lärda har, tidigare som senare. Vi måste be Allâh att Han förbarmar Sig över dem. Vi måste be för dem.