Vem står för annonseringens utgifter?

Vem står för annonseringens utgifter?

En teori är att hittegodsets finnare får står för kostnaderna. Sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Annonsera den.”

Han ålade finnaren att annonsera den. Om finnaren endast kan utföra annonsens plikt som sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) ålade med hjälp av sin egen utgift, så blir även utgiften obligatorisk.

En annan teori är att ägaren får stå för dem när han väl återfinner sin ägodel, ty det är till hans fördel.

En tredje teori är att muslimernas pengavalv får stå för utgifterna eftersom fallet hör till den allmänna välgången. Därför skall finnaren referera till pengavalvet.

Åsikten som är närmast sanningen är att ägaren får stå för utgifterna eftersom det är till hans fördel. Pengavalvet verkar för muslimernas välgång, inte för att betala av andras skulder.