Vem står bakom Idioten?

Imâm Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî (d. 1420)

Silsilat-ul-Ahâdîth as-Sahîhah (7/1/505)

3169 – Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

“Jag såg min Herre i den bästa skepnaden. Han sade: ”Vad disputerar det högsta sällskapet om?” Jag sade: ”Jag vet inte.” Han placerade Sin handflata mellan mina skuldror så att jag kunde känna kylan av Hans fingertoppar mellan mina bröst. Sedan sade Han: ”Vad disputerar det högsta sällskapet om?” Jag sade: ”Om bothandlingar och nivåer.”1

Rapporterad av at-Tabarânî i ”ad-Du´â'”.

Sammanfattningsvis är hadîthen autentisk. Dess äkthet betvivlas inte av någon som känner dess olika vägar och imamers autentisering av den. Det enda undantaget är lustfyllda människor vars hjärtan Allâh bländar. En av dem är den okunnige Idioten (السخاف)2 som avviker från de troendes väg och de lärda kunskaparna. Följaktligen försvagar han det de autentiserar, däribland denna hadîth som han skrev en avhandling i syftning på att anklaga den för påhitt.

Vid Allâh! Han ljuger om dem. Först och främst autentiserades den av de memorerande imamernas ledare, Imâm al-Bukhârî. Därefter gjorde hans elev Imâm at-Tirmidhî samma sak. Ibn ´Abdil-Barr sade:

”De lärde menar att han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) såg Honom i drömmen. Hadîthen är god och dess återberättare är pålitliga.”3

Idioten (السخاف) vet ju såklart att hadîthen som är påhittad enligt de lärde är att:

”Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) såg sin Herre på jorden…”

Den är påhittad med all rätt. Jag fruktar en grupp sabotörer står bakom denne man. De missbrukar honom för att förstöra religionen och underlättar för honom författande och distribution så att han kan fortsätta förtala Salaf och de lärde, motsätta sig dem och anklaga dem för antropomorfism (التجسيم). Det senaste från honom är att dogmen om Allâhs befintlighet ovanför himlen är avgudadyrkarnas och Mushabbihahs dogm. Och när de flesta lärde autentiserade hadîthen ”Var är Allâh?”, försvagade han den. Och inte nog med det; han till och med konstaterade att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) ställde aldrig den frågan.

1 at-Tirmidhî (3235) som sade:

“Hadîthen är god och autentisk. Jag frågade Muhammad bin Ismâ´îl om den och han sade: “Hadîthen är god och autentisk.”

2 Detta är inget öknamn utan en sorts kritik. Imamerna brukade säga om liknande individer: Ljugare, lurendrejare och lögnare.

3 at-Tamhîd.