Vem sprider hans kassettband?

Fråga: En av bröderna har gett oss Shaykh Muhammad [al-Mukhtâr] ash-Shanqîtîs förklaring till ´Umdat-ul-Ahkâm och den består av 400 kassettband. Skall vi låta den vara en stiftelse i moskén?

Svar: Vad gäller mannen, så har jag inte läst den förklaringen. Jag vet inte. Jag har fått reda på att han inte skiljer mellan de autentiska och de svaga hadîtherna, att han umgås med Hizbiyyûn och Sûfiyyûn och att han inte har någon kontakt med Ahl-us-Sunnah. Därför kan jag inte rekommendera dess utgåva och jag rekommenderar inte honom. Jag har ju inte läst dess utgåva. Ni är inte i behov av… Vem är det som sprider den här mannens kassettband? Det är inte Ahl-us-Sunnah som sprider hans kassettband. Det är endast Hizbiyyûn som sprider dem. Han själv visar inte något partiväsen. Men när man ser dessa samlas runt honom och hans kassettband och anse honom vara en av muslimernas imamer, bevisar det att mannen är en av dem. Det är en farlig väg som försöker få till sig ungdomarna till partiväsen. Salafs böcker är tillgängliga. De är tillräckliga för er. Salafs Fiqh är tillräcklig för er. Detta här kommer att leda er till andra saker.