Vem skrev ned ödet i Bevarade tavlan?

Fråga: Är det mer korrekt att säga att det var Allâh som skrev i Bevarade tavlan eller att det var pennan som gjorde det?

Svar: Allâh befallde pennan att skriva varpå den skrev i Bevarade tavlan. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Det första Allâh skapade var pennan. Han sade till den: ”Skriv.” Den sade: ”Herre! Vad skall jag skriva?” Han sade: ”Skriv alltets öden fram till Domedagen.”

På Allâhs (´azza wa djall) order skrev pennan ned allt som skulle ske fram till Domedagen.