Vem skall vi tro på?

Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Jag varnar er för nyheterna. Varje nyhet är en innovation och varje innovation är en villfarelse.”

Rapporterad av Abû Dâwûd och at-Tirmidhî.

Dock säger vissa Shuyûkh att det finns två typer av innovationer; goda och dåliga. Samtidigt säger sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam):

”… och varje innovation är en villfarelse.”

Vem skall vi tro på?