Vem skall svara på äktenskapsfrågor?

´Abdullâh bin Ahmad bin Hanbal sade:

”Jag hörde min fader säga: ”Sufyân gav knappast utslag om skilsmässor. Han brukade säga: ”Vem kan det här ämnet? Vem kan det här ämnet?”

Han sade i Abûl-Hâriths rapportering:

”Jag önskar att ingen frågade mig om det. Det finns ingen fråga som är svårare att få än denna. Mannen kommer och tar av sig prövningen som han har runt halsen och knyter den i stället runt din. Detta gäller framför allt frågor som är relaterade till skilsmässor och äktenskap.”

al-Athram berättade hur Ahmad blev frågad om något varpå han sade:

”Vad säger du om det?” Han svarade: ”Och vad har jag att säga?”

al-Athram berättade hur han hörde Ahmad säga:

”Kunskapen är endast det som kommer uppifrån.”

Sufyân sade:

”Det hör till den lärde mannens prövning att han tycker mer om att tala än tiga.”

al-Marrûdhî sade:

”Jag sade till Ahmad bin Hanbal att vissa tror att den lärde kan allt. Han svarade: ”Ibn Mas´ûd (radhiya Allâhu ´anh) sade: ”Den som svarar på alla frågor som han får av människorna är helt säkert galen.”

Ahmad fördömde den som brottar sig fram för att svara på frågor. Jag hörde Ahmad säga:

”Slaven skall frukta Allâh och tänka på vad han säger och talar. Han ansvarar för det.”