Vem skall Râfidhahs Mahdî bekriga och döda?

al-´Ayyâshî sade:

al-Mufadhdhal bin ´Umar återberättade från Abû ´Abdillâh som sade:

När Muhammads hus upprätthållare kommer skall han ta ut tjugosju män ur Ka´bah: femton från Mûsâs folk som dömer med sanningen, sju från Grottfolket, Yûshu´ (Mûsâs utsedde efterträdare), den troende från Faraos hus, Salmân al-Fârisî, Abû Dudjânah al-Ansârî och Mâlik al-Ashtar.”1

Allâh har rentvått Abû ´Abdillâh från denna lögn och galenskap. Om Bâtiniyyah skulle bli frågade varifrån de har fått reda på denna dolda kunskap, skulle de förmodligen sagt att den kommer från ”al-Djifr”.

Varför valde upprätthållaren så många israeler och inga från hans hus?

Skall Allâhs profet Yûshu´ vara under denne upprätthållares ledning?

Varför skall Allâh utmärka denne upprätthållare med återupplivade soldater efter flera generationer istället för att stödja honom med redan levande soldater? Det var ju så Han som stödde Muhammad, Yûshu´, Dâwûd och Sulaymân (sallâ Allâhu ´alayhim wa sallam) – med levande män från respektive samfund som trodde på dem och deras kall och kämpade för dess dominans.

Vet du vem de skall bekriga? De skall bekriga Muhammads (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) följeslagare i allmänhet och Abû Bakr och ´Umar (radhiya Allâhu ´anhum) i synnerhet. Allâh skall återuppliva dem så att Râfidhah och Bâtiniyyah kan få sin hämnd och stilla sin vrede genom att låta upprätthållaren döda dem. Det är deras lögn. Det är bara ännu en lögn och ännu ett svindleri som de tjänar pengar på.

1Tafsîr al-´Ayyâshî (2/32).