Vem skall avvisa Ahl-ul-Bid´ah?

Fråga: Anses det vara en upphetsning till prövningar att klargöra Ahl-ul-Bid´as och Hizbiyyûns villfarelse och avvisa dem? Anses det vara en enighet att vara tyst om deras falskhet?

Svar: Det skall hänvisas till de lärda. Det är de som klargör felen och avvisar den som har gjort fel. Det är säkrare och ett bättre sätt för att undkomma prövningar. Om pålitliga lärda klargör sanningen och avvisar falskheten, så är det bra. Faktum är att man måste göra det. Man måste klargöra sanningen och avvisa falskheten. Det skall dock ske via kunskap som endast de lärda med insikt tar sig an.