Vem skall Ahl-us-Sunnah fasta med?

Fråga: I vårt land – Senegal – uppstår alltid kontroverser i samband med Ramadhâns början och slut. Däri finns en kommitté som iakttar nymånen. Kommittén består till större del av Sûfiyyah. Denna kommitté är erkänd av landet. Det finns även andra kommittéer som består av Sûfiyyah-orden och al-Ikhwân al-Muslimûn. Skall vi, Ahl-us-Sunnah, fasta med landet trots dessa meningsskiljaktigheter? Trots att vissa bröder från Ahl-us-Sunnah må se nymånen så är deras beskådning inte erkänd av kommittén. Vad skall vi göra i det här fallet?

Svar: Allâh (djalla wa ´alâ) sade:

وَاعْتَصِمُواْ بِحَبْلِ اللّهِ جَمِيعًا وَلاَ تَفَرَّقُواْ

”Och grip alla med ett fast grepp om Allâhs rep och låt er inte splittras!”1

Det är alltså inte tillåtet att splittras inom frågor som fastan. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Fastan börjar den dag ni fastar och den avbryts den dag ni avbryter den.”

Muslimen skall fasta med sina muslimska landsmän2. Det är inte tillåtet att splittras i detta. När muslimerna fastar, fastar han med dem. Han skall inte skiljas från dem eller leta efter en annan inriktning. Han skall vara tillsammans med muslimerna. Fastan är en dyrkan. Det är inte tillåtet att splittras kring den. Allâh (djalla wa ´alâ) sade:

وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءتْهُمُ الْبَيِّنَةُ

”Bokens folk söndrades först sedan de nåtts av detta klara vittnesbörd.”3

Vi har fått det klara vittnesbördet via sändebudets (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) budskap, Qur’ânen och Sunnah. Vi är ålagda att hålla oss till det och den muslimska samlingen. Vi får inte avvika eller dra åt olika håll. Den som avviker avviker till Elden, vilket har rapporterats.

Vi är alltså skyldiga att fasta med muslimerna och avbryta fastan med muslimerna och inte dra åt olika håll i denna sakfråga.

13:103

398:4