Vem ska man fråga?

Imâm ´Abdullâh bin Ahmad bin Hanbal (d. 290)

Masâ’il-ul-Imâm Ahmad (3/1312-1313)

1824 – Jag frågade min fader om en man som har skilsmässorelaterade frågor och andra religiösa frågor. I mannens stad bor Tyckarna (أهل الرأي) och Ahl-ul-Hadîth som inte har koll på svaga hadither och starka berättarkedjor – vem ska han fråga? Tyckarna eller Ahl-ul-Hadîth med svag kunskap? Han svarade:

Han ska fråga Ahl-ul-Hadîth och inte Tyckarna. En svag hadith är bättre än Abû Hanîfahs åsikt.”