Vem ringer du till när något är oklart?

Om du finner något vara oklart, ringer du till de förträffliga lärda som Shaykh Ibn Bâz, Shaykh al-Albânî, Shaykh Sâlih al-Fawzân, Shaykh Rabî´och andra förträffliga bröderna. Ring dem och dra nytta av dem. Det råder jag mina muslimska bröder. Jag ber Allâh att Han bevarar vår religion och att Han låter oss och er att dö som muslimer.