Vem ovanför himlen blir arg?

Den nionde hadîthen: Abû Hurayrah (radhiya Allâhu ´anh) berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

Jag svär vid Honom i Vars hand min själ ligger att det inte finns en man som kallar på sin kvinna till sin madrass varpå hon vägrar honom det, utan att Han som är ovanför himlen är arg på henne till dess att han behagas av henne.”1

Vem ovanför himlen blir arg? Kan ni säga att det är Hans order eller förmåga som blir arga? Allâh har avslöjat er. Dölj er inte bakom falskheten. Försök inte täcka solen med silen. Hädar ni Honom som är ovanför himlen när sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och de förträffliga generationerna betrodde Honom? Gå tillbaka till sanningen. Det är bättre att gå tillbaka till sanningen än att fortsätta i falskheten.

1al-Bukhârî (5194) och Muslim (1436). Formuleringen finns hos Muslim.