Vem om inte Ahl-ul-Ahwâ’?

Imâm al-Barbahârî sade:

”Håll fast vid din kunskap att alla drifter är onda. De kallar alla till svärdet.”1

De kallar till svärdet, det vill säga till prövningen. Muslimernas inbördeskrig och splittring har endast orsakats av Ahl-ul-Ahwâ’ som Mu´tazilah, Khawâridj och andra från Ahl-ul-Ahwâ’. Det är de som ligger bakom prövningarna; Mu´tazilah, Khawâridj, Rawâfidh och andra. Prövningarna har endast orsakats av dem.

Vem dödade ´Uthmân (radhiya Allâhu ´anh)?

Vem dödade ´Alî bin Abî Tâlib (radhiya Allâhu ´anh)?

Vem orsakade prövningar mellan muslimerna efter det om inte dessa Ahl-ul-Ahwâ’?

Vem var det som fick al-Ma’mûn och hans efterträdare att sätta Ahl-us-Sunnah på prövning så att de till och med släpade på deras imam Ahmad bin Hanbal (rahimahullâh), slog honom och fängslade honom om inte Ahl-ul-Ahwâ’?

Vem var det som fängslade Shaykh-ul-Islâm Ibn Taymiyyah (rahimahullâh) så att han dog i fängelset om inte dessa Ahl-ul-Ahwâ’?

Vi är ålagda att akta oss för dessa människor. Deras ondska leder till att muslimerna splittras, uppror mot den muslimske makthavaren och att muslimernas skingras i sekter och grupper i stället för att vara ett enda samfund.

1 Sharh-us-Sunnah (147).