Vem och hur förklarar man sanningen för makthavarna?

Fråga: Beträffande förklaringen av sanningen för makthavarna. Vad innebär det och hur gör man det och vem gör det?

Svar: Det är de lärde som gör det. Det sker med hjälp av Allâhs bok och Allâhs sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) hadîth utmed de rättfärdiga Salafs handlingar. Vad undrade du mer?

Fråga: Vad är definitionen av denna sanning som förklaras?

Svar: Det Ibn-ul-Qayyim (rahimahullâh) sade:

”Kunskap är ”Allâh sade, Hans sändebud sade, hans följeslagare sade…””

Ett argument är alltså Allâhs och Hans sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) ord. Inget annat.

Fråga: Skall detta ske direkt eller indirekt?

Svar: Det är inget krav att det sker direkt. Sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) kallade inte de otrogna kungarna direkt när han skickade brev till dem. Ibland skickade han brev och ibland skickade han sändebud. Det är alltså inget krav att man förklarar sanningen för honom direkt. Det går alltså även via mellanhänder. Om vi hade tagit kontakt med personen som vi vill förklara sanningen för, gör vi det via det Allâh och Hans sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade. Samtidigt är det fjorton århundraden mellan oss och sändebudet som förkunnade Allâhs föreskrift. Alltså finns det mellanhänder när man förklarar sanningen för någon, även om man skulle göra det direkt. Det viktigaste är alltså att personen får reda på sanningen oavsett om det är via ett sändebud som beger sig till honom, vilket nämns i den autentiska hadîthen:

“Den bästa kampen är ett sant ord hos en orättvis makthavare.”

Men om man skickar ett brev till honom och förklarar för honom frågan med bevis ur Qur’ânen och Sunnah, så har han fått reda på sanningen.