Vem ligger bakom den ”arabiska våren”?

Fråga: Vad råder ni rörande det som händer i den islamiska världen, och i synnerhet den arabiska, och kallas för ”arabiska våren”?

Svar: De otrogna ligger bakom den här prövningen. Vi är ålagda att vara stabila i vår religion och tillsammans med våra makthavare. Vi skall bevara våra länder och vår säkerhet och trygghet. Därtill skall vi be Allâh mycket om att skona oss prövningarna och fienderna.

Vi skall inte sprida rykten och skrämma människorna och säga att de otrogna har kommit. Vi skall inte sprida rykten och skrämma dem. Vi skall inge dem säkerhet och säga att segern är nära och att Allâh bevarar Sin religion och Sina troende tjänare och att detta inte är de otrognas första konspiration.