Vem letar Takfîriyyûn efter?

När dessa människor började vända kunskapen och undervisningen ryggen och förtala de lärda och säga att de är regeringarnas agenter och okunniga och vet ingenting och begriper ingenting av Hadîth, förlorade de en stor förlust.

Vem är det Takfîriyyûn är ute efter att rekrytera? De letar efter människor som har en okunnig entusiasm för religionen. Dagens Takfîriyyûn har grundats av en egyptier vid namnet Shukrî Mustafâ. Han var med al-Ikhwân al-Muslimûn. Han blev alltmer prövad i fängelset och växte till sig med en grupp; regeringarnas agenda är ju att splittra muslimerna. De kallade sig själva för ”Djamâ´at-ul-Hidjrah”. Shukrî Mustafâ hade lite kunskap. Han ville debattera med lärarna vid al-Azhâr. Men lärarna vid al-Azhâr bävar på grund av två skäl:

1 – Många av dem har en nedsatt kunskap inom Hadîth, Qur’ânen och Sunnah. De är antingen starka i grammatiken eller i Fiqh.

2 – De fruktar att bli dödade av honom och hans grupp om de besegrar dem.

Följaktligen spreds den här sekten. Den härstammar alltså från Djamâl ´Abdun-Nâsirs fängelse. Därpå spred den sig vidare till Sudan och Saudiarabien i det tysta och till Jemen öppet. Ansâr-us-Sunnah i Sudân blev rasande när jag sade att det finns Takfîriyyûn bland dem. De är rädda att nyheten kommer ut så att deras bistånd dras in.