Vem lämnar profetens förklaring för Abû Hanîfahs förklaring?

Opponenten sade:

”´Umar bin Hammâd bin Abî Hanîfah rapporterade från sin fader som rapporterade från sin fader Abû Hanîfah som sade:

”Paradisets invånare kommer att se Allâh såsom Han vill att de skall se Honom.”

Alltså är det möjligt att alla egenskapsrelaterade hadîther förstås enligt dem som säger att blickar omfattar inte Honom.”

Han menar al-Marîsî och hans jämlikar.

Det är märkligt hur Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) förklarar synen av Allâh på ett klart och tydligt sätt för den här ignoranten som sedan säger:

”Om det är såsom Abû Hanîfah sade, så tror vi på Allâh.”

Om opponenten ändå hade sagt att vi tror på Allâhs sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) ord och förklaring. Det hade varit bättre än att han säger att han tror på Abû Hanîfahs förklaring. Han själv vet inte om Abû Hanîfah har sagt så eller inte. Har profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) låtit Abû Hanîfah, al-Marîsî och andra förvrängare tolka Synen när hans egen förklaring har återberättats med berättarkedjor som är bättre än ´Umar bin Hammâd bin Abî Hanîfahs berättarkedja? Ismâ´îl bin Abî Khâlid rapporterade från Qays bin Abî Hâzim, från Djarîr bin ´Abdillâh, från profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) som sade:

”Ni kommer att få se er Herre såsom ni ser denna måne; ni kommer inte att uppleva några svårigheter med att se Honom.”1

Fler följeslagare har rapporterat den här hadîthen.

Hur kan du säga att det är möjligt att det är som Abû Hanîfah sade och omöjligt att det är som Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) förklarade? Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade inte:

”Paradisets invånare kommer att se Allâh såsom Han vill att de skall se Honom.”

Så rapporteras det från Abû Hanîfah, om han nu ens har sagt så. Han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Ni kommer att få se er Herre såsom ni ser denna måne; ni kommer inte att uppleva några svårigheter med att se Honom.”

Förklaringen är alltså sammanbunden med en hadîth. Vem är det som tvingar människorna att anta Abû Hanîfahs oklara ord – om han nu har sagt så – och lämna Allâhs sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) uttalade förklaring? Det är inget annat än en väldig orättvisa och en grav vrånghet.

1al-Bukhârî (7437).