Vem kommer med de svarta fanorna?

Dessa omtalade svarta fanor är inte de som Abû Muslim al-Khurâsânî kom med när han störtade Banû Umayyahs kalifat 132. Det handlar om andra svarta fanor som kommer att frambringas tillsammans med al-Mahdî som kommer att heta Muhammad bin ´Abdillâh al-´Alawî al-Fâtimî al-Hasanî (radhiya Allâhu ´anh). Allâh kommer att rätta till honom under en natt; förlåta honom, skänka honom framgång, ge honom förståelse och vägleda honom efter att inte ha varit sådan. Han kommer att få stöd och hjälp från österlänningarna som kommer att etablera hans makt och stabilisera den – och även de kommer att ha svarta fanor.