Vem höll i himlarna och jorden när deras Herre var korsfäst?

Imâm Shams-ud-Dîn bin Qayyim-il-Djawziyyah (d. 751)

Hidâyat-ul-Hayârâ, sid. 249-250

Ni som tror på treenigheten och dyrkar korset! Tala om för oss vem som höll i himlarna och jorden när deras Herre och Skapare var fastspänd på korset. Förlorade himlarna och jorden sin Gud och Skapare under den fruktansvärda händelsen?

Eller menar ni att Han anförtrodde någon annan den uppgiften och steg nedför Sin tron för att fästas på ett kors, smärtas av heta spikar och utsätta sig själv för förbannelse. Ty Han sa ju i Tora:

Ty den som hängs upp är förbannad av Gud.”1

Eller menar ni att det var Han som upprätthöll dem även då? Men vad hände när Han dog och begravdes då?

Eller menar ni – och det är vad ni i själva verket säger – att ni saknar kunskap om det och att ni bara följer det ni läser i böcker och hör era exemplariska förfäder säga?

1Femte Moseboken 21:22