Vem har rätt?

ash-Shâdhûkânî berättade att han hörde Ibn ´Uyaynah säga:

al-Awzâ´î och ath-Tawrî var i Minâ. al-Awzâ´î sade till ath-Thawrî: ”Varför tar du inte upp händerna när du går ned i Rukû´ och uppför Rukû´?” Han svarade: ”Yazîd bin Abî Ziyâd berättade för oss, från ´Abdur-Rahmân bin Abî Laylâ, från al-Barrâ’ som sade:

När Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) inledde bönen tog han upp händerna nästintill öronhöjd och gjorde inte om det flera gånger.”1

al-Awzâ´î sade: ”az-Zuhrî rapporterade för dig, från Sâlim, från hans fader, från profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) medan du protesterar mot mig med en man som dels är svag i Hadîth, dels går hans hadîth mot Sunnah.” Sufyân blev röd i ansiktet varpå al-Awzâ´î sade: ”Du verkar inte gilla det jag säger.” Han sade: ”Det stämmer.” al-Awzâ´î sade: ”Låt oss ställa oss på en plats och be om förbannelse över den som har fel.” När Sufyân såg hur han allvarlig han var började han le.”

1Abû Dâwûd (749). Svag enligt al-Albânî i ”Dha´îf Sunan Abî Dâwûd” (749).