Vem har rätt till Zakât-ul-Fitr?

Publicerad: 2007-10-10
Författare: Imâm Muwaffaq-ud-Dîn bin Qudâmah al-Maqdisî (d. 620)
Källa: al-Mughnî (4/314)

 

Sadaqat-ul-Fitr betalas till dem som har rätt att få allmosa i pengar, ty även Sadaqat-ul-Fitr är en typ av allmosa. På så sätt ger man den till dem man ger andra typer av allmosa. Handlingen hamnar nämligen under Allâhs (ta´âlâ) allmänna ord:

”Offergåvorna är avsedda enbart för de fattiga och de nödställda och för dem som har hand om insamlandet av dem och för att vinna hjärtan [för tron] och för att friköpa människor ur fångenskap och slaveri och [för att lätta] de skuldtyngda [bördor] och för [kampen för] Allâhs sak och för vandringsmannen. Detta har Allâh föreskrivit; Allâh är allvetande, vis.”[9:60]

Sålunda är det inte tillåtet att betala denna allmosa till dem man inte får betala allmosa i pengar till. Inte heller är det tillåtet att betala den till judar och kristna som lever under muslimerna. Denna åsikt har Mâlik, al-Layth, ash-Shâfi´î och Abû Thawr.

Abû Hanîfah säger däremot att det är tillåtet. ´Amr bin Maymûn och ´Amr bin Sharhabîl Abû Maysarah al-Hamadânî brukade betala den till munkar.

Vi – Hanâbilah – anser det inte vara tillåtet att betala Sadaqat-ul-Fitr till någon annan än till muslimerna på samma sätt som man inte betalar allmosa i pengar till någon annan än till muslimerna. Ibn-ul-Mundhir sade:

”De lärda är ense om att det inte är giltigt att betala Zakâh i pengar till judar och kristna som lever under muslimerna.”