Vem har rätt att riva Sûfiyyahs andaktsplatser och reliker?

Fråga: I vårt land finns det många andaktsplatser för Sûfiyyah och reliker. Landet förbjuder inte dem, det rentav håller med dem och uppmuntrar dem. Får vi ta sönder dessa andaktsplatser med tanke på att vi inte får några negativa följder av det?

Svar: Det är inte tillåtet. Det är inte tillåtet för någon annan än myndigheterna. Den som har myndighet får avvärja det onda med handen. Han får riva gravar och reliker. Ingen kan protestera mot honom därför att han är myndigheten. Den som inte har någon myndighet får inte göra det. Han får bara fördöma muntligt och förklara muntligt för människorna. Han saknar ju myndighet.

När Shaykh Muhammad bin ´Abdil-Wahhâb (rahimahullâh) först kom till ´Uyaynah låg Zayd bin al-Khattâbs (radhiya Allâhu ´anh) grav där. Han stupade där i samband med kriget i Yamâmah. På graven fanns en kupol som människorna cirkulerade kring och avlade eder för. I början fördömde han dem muntligt. Han kunde inte göra något annat. Han fördömde muntligt och sade:

”Allâh är bättre än Zayd.”

Han sade inte mer än så.

När trohetslöftet om stöd och lydnad hade lovats ´Uyaynahs ledare Ibn Mu´ammar, gick både han och ledaren till kupolen varefter ledaren rev den i Shaykhens närvaro. Numera hade han en myndighet.