Vem har mest rätt att leda begravningsbönen?

Fråga: Vem har mest rätt att leda begravningsbönen? Är det imamen eller den dödes förmyndare?

Svar: Om bönen hålls i moskén, så är det imamen som skall leda den. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Ingen man skall leda en annan man i bönen i den andres myndighet.”1

Imamens moské är imamens myndighet.

Och om de ber på en böneplats, så är det den dödes utsedde som skall leda bönen. Om han inte har utsett någon, leder den närmaste anhörige bönen. Det är också okej om någon annan av de närvarande leder bönen.

1Muslim (673).