Vem har mest rätt att lägga ned liket i graven?

Fråga: Vem har mest rätt att lägga ned liket i graven, den kunnige eller likets förmyndare? Finns det någon skillnad mellan man och kvinna? Är det ett krav att personen som lägger ned kvinnan är hennes mahram?

Svar: Om den döde har utsett någon till det så är det den utsedde som har mest rätt till uppgiften. Annars får den närmste anhörige göra det och så vidare. Om det finns en kunnig person där, är det bäst att han gör det. Och om det inte finns någon kunnig och personen som lägger ned liket är okunnig, så får den okunnige lära sig av den kunnige som instruerar den okunnige.

Det är inget krav att mannen som lägger ned kvinnan är hennes mahram. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) befallde Abû Talhah (radhiya Allâhu ´anh) lägga ned och begrava hans dotter ehuru han själv var närvarande. Hennes make var ´Uthmân bin ´Affân (radhiya Allâhu ´anh)1.

1al-Bukhârî (1342).