Vem har makten över himlarna innan Domedagen?

Du, al-Marîsî, rapporterade från Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) att han sade:

”Hjärtan befinner sig mellan två av den Nåderikes fingrar. Han vänder på dem som Han vill.”

Du erkände att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade det för att sedan förkasta det med den fulaste omöjligheten och den vildaste villfarelsen. Du skulle varit mer ursäktad om du förkastade hadîthen från första början istället för att erkänna den och sen förkasta den med de mest omöjliga och krokiga argumenten. Du sade nämligen att Allâhs två fingrar är Hans två förmågor. Du sade också:

”Detsamma gäller Hans ord:

وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّماوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ

”På Uppståndelsens dag skall jorden vara i Hans grepp och himlarna skall ligga hoprullade i Hans högra hand.”1

Det vill säga i Hans makt.”

Du som är förtjust i din egen okunnighet! I vilken arabisk dialekt har du hört att finger betyder förmåga? Underrätta oss om den. Vi kan inte hitta det i någon dialekt. Det rör sig om en enda förmåga som täcker allting. Hur kan av alla skapelser just hjärtan befinna sig mellan två förmågor? Hur många förmågor kommer du upp till? Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”… mellan två av den Nåderikes fingrar.”

Enligt din egen teori så är de fler än två, tre och fyra förmågor. Två av dem går till hjärtan, resten går till allting annat. Det påståendet är den fulaste omöjligheten och den klaraste villfarelsen.

Hur kan du säga att på Uppståndelsens dag skall jorden och himlarna ligga hoprullade i Hans makt? Det verkar i så fall som att de var i någon annans makt innan Domedagen. Enligt din egen utsago var Han berövad på dem fram till Domedagen. Hur kommer det sig att de är i Hans makt på Domedagen när de är hoprullade men inte när de är utspridda? Jag kan bara tänka mig att du skall inse att Hans ord:

مَطْوِيَّاتٌ

”… hoprullade…”

annullerar din tolkning. Vad som annullerar den ytterligare är Hans ord i en annan vers:

يَوْمَ نَطْوِي السَّمَاء كَطَيِّ السِّجِلِّ لِلْكُتُبِ

”Den Dagen skall Vi rulla ihop himlen som en fullskriven pergamentrulle.”2

och Allâhs sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) ord:

”På Domedagen skall Allâh rulla ihop himlen i Sin högra hand och säga: ”Jag är Konungen.””

Allâhs ord och Hans sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) ord består av ett klargörande och en innebörd som tvivelsutan skiljer sig från din teori. Hur kan du godkänna hadîthen om två av Allâhs fingrar och tolka dem i form av förmågor och beljuga Ibn Mas´ûds (radhiya Allâhu ´anh) hadîth om de fem fingrarna med tanke på att den sistnämnda hadîthens berättarkedja är bättre? Varför godkände du inte Ibn Mas´ûds hadîth och tolkade den med fem förmågor liksom du tolkade hadîthen om de två fingrarna?

139:67

221:104