Vem gjorde uppror mot ´Alî bin Abî Tâlib?

Fråga: Anses de som gjorde uppror mot ´Alî bin Abî Tâlib (radhiya Allâhu ´anh) vara Khawâridj eller rebeller? Och vad betyder det när ´Alî sade om dem:

”De är våra bröder som har gjort uppror mot oss.”?

Svar: De som gjorde uppror mot ´Alî var Khawâridj. De som delade sig från honom i Harûrâ’ och gjorde uppror mot honom var Khawâridj. Däremot var de han stred mot bland Mu´âwiyah och syrierna rebeller. De kallas för rebeller och inte för Khawâridj.

´Alîs ord ”De är våra bröder som har gjort uppror mot oss” tyder på att han inte ansåg Khawâridj vara otrogna. De lärda är oense om dem. Det finns de som anser dem vara otrogna och det finns de som inte gör det.

Fråga: Kan man debattera med dagens Khawâridj såsom Ibn ´Abbâs gjorde?

Svar: Absolut. Man måste debattera med Khawâridj och Mu´tazilah och avvisa deras tvivel. Om de då förblir på sin åsikt, skall man strida mot dem.