Vem följer Qutbiyyah?

Vad gäller Qutbiyyah, är de ett folk som studerar Sayyid Qutbs böcker och följer honom i allt han sade och trodde på. De högaktar honom till en sådan nivå, att de anser allt han säger vara rätt och korrekt även om han motsätter sig bevisen och Salafs metodik. Vad som klargör det är deras muntliga uppror och propagandan de för mot Shaykh Rabî´ bin Hâdî al-Madkhalî sedan han började avvisa Sayyid Qutbs fel inom trosläran. De fick honom se ut som en tyrann och förtryckare. Rättvisan fick dem aldrig att hänvisa till dessa plaster och sidnummer i vilka Shaykh Rabî´ hänvisar till i sin bok; som förtal av Allâhs profet Mûsâ (´alayhis-salâm), ogiltigförklara ´Uthmâns (radhiya Allâhu ´anh) ledarskap och anse det vara ett tomrum, förtal av andra följeslagare, hans okunnighet om Tawhîd-ul-Ulûhiyyah, Ash´arî-metodik beträffande Egenskaperna som han misstolkar, de trosrelaterade frågorna han ser ned på och mycket annat.