Vem får prata med den ”snälle” innovatören?

Fråga: Finns det någon gräns när det kommer till att varna för en innovatör?

Svar: Om han kallar till sin innovation, så är alla enade om att det skall varnas för honom och att han skall bojkottas. Ingen kunskap skall accepteras från honom, hans vittnesbörd skall inte accepteras från honom, hans återberättelse skall inte accepteras från honom. Myndigheterna skall straffa honom. Alla dessa domar gäller den omedgörlige.

Vad beträffar personen som inte är omedgörlig, så är det den duglige, starke och påverkande personen som skall kalla på honom och klargöra för honom. Lekmän och deras jämlikar skall inte göra det. Svaga och lättpåverkade studenter skall inte göra det. Dessa människor skall hålla sig borta från den här individen. Gränsen ligger nämligen i skadan.

Fråga: Frågan handlar inte om felet, utan huruvida varningen har en gräns.

Svar: Nej. Han vars fel är skadligt skall det alltid varnas för. Om läsaren skadas av en bok får han inte läsa den. Detsamma gäller individerna. 100% eller 90% av ungdomarna skadas. Verkligheten understryker att många ungdomar säger att de tar det korrekta och lämnar det inkorrekta. Rätt som det är är de Ahl-ul-Bid´a; de tar det inkorrekta och lämnar det korrekta. Dessa människor måste som sagt hålla sig borta från Ahl-ul-Bid´a. Skadan, eller den potentiella skadan, ålägger den här plikten. Detta är Salafs metodik, klar och tydlig.