Vem får barnvårdnaden?

Fråga: Vem har mer rätt till barnvårdnaden? Fadern eller modern?

Svar: Det avgör domaren. Domaren får avgöra eventuella tvister gällande barnvårdnaden. Men generellt, och nu dömer jag inget speciellt fall, är det modern som får vårdnaden av barnet till dess att det får urskiljningsförmåga. När det får urskiljningsförmåga går det till fadern som skall lära, uppfostra och se efter barnet. Mannen är ju starkare än kvinnan när det kommer till uppfostran.