Vem får barnen vid skilsmässa?

publicerad
24.08.2010

Författare: Imâm Harb bin Ismâ´îl al-Kirmânî
Källa: Masâ’il-ul-Imâm Ahmad bin Hanbal wa Ishâq bin Râhûyah, sid. 240

Jag sade till Ahmad bin Hanbal att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

“Låt pojken välja mellan sina föräldrar.”

Hur går det till? Han svarade:

“När han blir sju år gammal, väljer han. Antingen väljer han fadern eller också modern.”

Jag frågade om hur man går till väga om barnet är yngre? Han svarade:

“Han skall vara med modern till dess att han blir sju år gammal.”

Då frågade jag om barnet är en flicka. Han svarade:

“Flickan stannar kvar med modern till dess att hon kan gifta sig. Därefter går hon till fadern.”

Jag frågade om det sker när hon är sex år gammal. Han svarade:

“Sex eller sju.”

Jag frågade Ishâq om hur länge en pojke och flicka skall vara hos sin frånskilda moder. Han sade:

“Jag tycker de skall vara med modern till dess att de blir sju år gamla. Sedan får de själva välja.”

Jag frågade om han ansåg att de själva skall få välja. Han svarade:

“Ja, i allra högsta grad.”

Jag frågade då om de kan välja innan de blir sju år gamla. Han svarade:

“Vissa säger att de kan göra det när de är fem år gamla. Men jag tycker att de skall vara sju.”

´Abdur-Rahmân bin Ghanm sade:

“Jag bevittnade hur ´Umar bin al-Khattâb lät en pojke välja mellan sina föräldrar.”

al-Walîd bin Muslim sade:

“De tvistade om en pojke inför ´Umar bin al-Khattâb. Han lät då barnet välja och barnet valde då modern framför farbrodern. Då sade ´Umar:

“Din moders vänlighet är bättre än din farbrors rikedom.”