Vem betvivlar Allâhs makt över tronen?

Den nionde sortens tolkning (تأويل ) fordrar att betydelsen som står för den yttersta högheten och präktigheten förnekas och ersätts med en betydelse som står för en mycket lägre innebörd. Det påminner om att avsätta en kung från hans makt och ge honom en mycket lägre position. Exempel på en sådan tolkning är Djahmiyyahs tolkning av Hans ord:

وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ

“Han är Härskaren över Sina tjänare.”1

och:

يَخَافُونَ رَبَّهُم مِّن فَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

”De fruktar sin Herre ovanför dem och gör vad de är befallda att göra.”2

De säger att högheten här betyder ära (شرف), liksom guldmynt är högre än silvermynt.

Fundera hur de förnekar den oinskränkta högheten (som utmärker Hans herravälde och fordrar Herrens (´azza wa djall) väldighet) och ersätter den med att Hans status är högre än människans status!

Likaså tolkar de Hans höghet och säger att den är som guldets höghet över silvrets.

Likaså tolkar de Hans resning över tronen med Hans förmåga och makt över den.

Så märkligt! Är hjärnorna helt borta? Är skarpsinnigheten helt försvunnen? Har de kloka någonsin betvivlat Hans (subhânah) makt och förmåga över tronen så att Han (subhânah) har behövt nämna det på sju platser i Sin skrift och på ett och samma sätt? Inte en enda gång betyder högheten det som dessa tolkare eftersträvar.

16:18

216:50