Vem bestämmer investeringens vinst?

Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Sharh ´Umdat-il-Fiqh (30)

Fråga: En person ger en affärsman en summa pengar som denne ska investera i affärer. Är det affärsmannen som avgör personens vinst eller är det något som de båda kommer överens om?

Svar: Det som de kommer överens om när de sluter kontraktet ska gälla. Där får de komma överens om vinsten.