Vem av oss säger så?

Fawzî al-Bahraynî sade:

Ibn Taymiyyah (rahimahullâh) sade:

Religionen som byggs i hjärtats tro (både dess kunskap och dess tillstånd) är grunden medan de uppenbara handlingarna är grenarna och trons fulländning.”

Ibn Taymiyyah menar att religionen består av grund och grenar, inte att handlingar är ett villkor för en fullkomlig tro eller trons gren. Det är dagens Murdji’ah som säger att tron förblir, eller är fortfarande giltig, om handlingar uteblir.”1

Shaykh-ul-Islâm klargör klart och tydligt att tron är grunden och att de uppenbara handlingarna är dess grenar och fulländning. Han sade konkret att religionen byggs i hjärtats tro (både dess kunskap och dess tillstånd). Då kommer denne misslyckade lögnare och försöker förvränga Ibn Taymiyyahs konkreta ord genom att säga:

Ibn Taymiyyah menar att religionen består av grund och grenar, inte att handlingar är ett villkor för en fullkomlig tro eller trons gren. Det är dagens Murdji’ah som säger att tron förblir, eller är fortfarande giltig, om handlingar uteblir. Det är inte det Ibn Taymiyyah syftar på.”

Vem säger att Ibn Taymiyyah har sagt att handlingar utgör ett villkor för trons fullkomlighet? Har jag sagt så? Har mina bröder som Shaykh Ahmad an-Nadjmî, Shaykh Zayd bin Muhammad al-Madkhalî, Shaykh Muhammad bin Hâdî al-Madkhalî, Shaykh ´Ubayd, Shaykh Sâlih as-Suhaymî eller någon annan Salafî i Makkah eller Madînah någonsin sagt att handlingar utgör ett villkor för trons fullkomlighet? Bevisa det via deras böcker, kassettband och lektioner.

1al-Burkân, sid. 17