Vem av dem är bäst?

Två män gjorde Tayammum på grund av vattenbrist. Därefter bad de. Sedan hittade de vatten varpå en tvådde sig och bad igen medan den andre varken tvådde sig eller bad. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade till den som inte tog om bönen: ”Du har handlat utmed Sunnah.” Han sade till den andre: ”Du får två belöningar.”1

Vem av dessa två är bäst? Den andre. Det är ingen liten sak att handla utmed Sunnah. Hans ord ”Du har handlat utmed Sunnah” tyder på att den andre inte hade handlat utmed Sunnah. Dock belönades han för sin handling för att han gjorde så gott han kunde och trodde att han var ålagd att göra så.

Vad säger vi till en person som säger nu att han skall göra Tayammum på grund av vattenbrist för att sedan hitta vatten och två sig och be om bönen för att få två belöningar? Nu får han inte två belöningar då det inte finns någon möjlighet att göra Idjtihâd längre. Sunnah har klargjorts. Han kanske rentav syndar då det inte är Sunnah.

1Abû Dâwûd (338) och an-Nasâ’î (433).