Vem äter möss?

Imâm ´Abdullâh bin Ahmad bin Hanbal (d. 290)

Masâ’il-ul-Imâm Ahmad (3/895)

1208 – Jag frågade min fader om ätning av möss. Han sade:

Vem äter möss? Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) kallade ju musen för ’den lilla syndaren’.”1

1al-Bukhârî (1829), Muslim (1198) och Ahmad (6/32).