Vem är Sulaymân bin ´Abdil-Wahhâb?

Opponenten sade:

”Den här mannen har gjort lydnad till honom till islams sjätte pelare, vilket hans egne broder Shaykh Sulaymân bin ´Abdil-Wahhâb har sagt. Han ansåg att han förfelade och accepterade inte hans kall. Han förbjöd honom spilla blod och plundra.”

Att hans broder Sulaymân skall ha uttalat sig på det viset är inga problem förutom att det är obligatoriskt att förkasta denne syndares besked förrän det har bekräftats.

Men låt gå för att det är autentiskt; vem är Sulaymân? Vad är Sulaymân? Bevisen i Qur’ânen och Sunnah tränger genom hans bröst. Hans villfarelse, avvikelse från hans broder och ignorans var känd. Han besatt inga vetenskaper. Jag såg hans avhandling vari han protesterar mot Shaykhen och insåg att den var skriven av en ignorant som saknar kunskap om bevisningens tillvägagångssätt. Men under tiden jag skrev detta kom jag över Sulaymâns ånger där han tar avstånd från sin första dogm, berättar hur Tawhîd och tron har klargjorts för honom och känner skuldkänslor för sin tidigare villfarelse och överskridning.