Vem är skälet till islamofobin?

Jag har klargjort min troslära i mina böcker, föreläsningar, träffar och predikan. Jag gjorde det även under Shaykh ´Abdullâh bin Muhammad al-Qar´âwîs (rahimahullâh) konferens. Det fick er att bli skräckslagna. Det fick dig, Ibrâhîm Hasan, att bli förvirrad. Till följd därav började du smäda mig offentligt i poesiform. Du trodde att du skulle sätta stopp för mig med ditt förtal och din smädelse. Men jag härdade och förlitade mig på Allâh som ville att jag skulle förbli en törn i din hals och i Hizbiyyûns halsar. Jag klargör så gott jag kan era konspirationer och bedrägerier. Det klarar jag dock endast av med hjälp av Allâhs framgång och hjälp. Allâh avslöjade er för landet och alla andra muslimska och otrogna länder. Ni är skälet till att islam förtalas. Det har gått så långt att alla länder har enats om att bekämpa terrorismen. Vem är dessa förstörande terrorister om inte Takfîriyyûn som är svansar till Sayyid Qutb, Hasan al-Bannâ, al-Qâ´idah, Usâmah bin Lâdin och de som är med honom?