Vem är kvinnans make i paradiset?

Fråga: En änkas döttrar säger till henne alltsedan hennes man dog att hon inte kommer att se sin make i nästa liv. Kommer kvinnan att se sin make i nästa liv?

Svar: Det är upp till Allâh (´azza wa djall). Det är Han som kommer att döma dem. Om hon har haft flera makar kan Han låta henne hamna hos den andre maken och hon kan även hamna hos den förste maken. Det är Allâh (djalla wa ´alâ) som bestämmer deras belöning. Det är Allâh (subhânahu wa ta´âlâ) som kommer att döma dem. Det har rapporterats ett par hadîther, vilkas berättarkedjor för övrigt kan diskuteras, om att kvinnan som hamnar i paradiset får välja på Domedagen och ta maken som hade den bästa karaktären. Deras berättarkedjor kan som sagt diskuteras.

Sammanfattningsvis kan man säga att frågan är upp till Allâh (´azza wa djall) huruvida hon hamnar hos den siste, förste eller någon annan om hon har haft flera makar.

Om hon däremot endast har haft en make och båda hamnar i paradiset, är det mest sannolikt att hon hamnar hos honom och Allâh vet bättre. Det mest sannolika är att Allâh låter dem vara tillsammans. Det kan dock inte fastställas. Allâh (subhânahu wa ta´âlâ) vet bättre. Det finns ingen bekräftad hadîth som säger att kvinnan kommer att vara tillsammans med sin make i paradiset. Det är dock mest sannolikt att hon är det.

Om hon var gift med flera lyder fallet som angett. Det nämns i vissa hadîther, i vilkas berättarkedjor det finns svaghet, att hon kommer att välja maken med den bästa karaktären. Det är dock upp till Allâh att fastställa i den här frågan. Han (subhânahu wa ta´âlâ) vet bättre vad som kommer att ske på Domedagen.

Profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) hustrur är emellertid hans hustrur i paradiset också. Det finns hadîther som säger att hans (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) hustrur är hans hustrur i nästa liv också.