Vem är fiende till ängeln Djibrîl?

Författare: Imâm Ibn Kathîr ad-Dimashqî
Källa: Tafsîr al-Qur’ân al-´Adhîm (1/172-177)
Förkortning: Maktabah Dâr-ul-Hadîth.Com
publicerad
25.02.2011

Allâh (tabârak wa ta´âlâ) säger:

قُلْ
مَن كَانَ عَدُوًّا
لِّجِبْرِيلَ
فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ
عَلَى قَلْبِكَ
بِإِذْنِ اللّهِ
مُصَدِّقاً
لِّمَا بَيْنَ
يَدَيْهِ وَهُدًى
وَبُشْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ
مَن كَانَ عَدُوًّا
لِّلّهِ وَمَلآئِكَتِهِ
وَرُسُلِهِ
وَجِبْرِيلَ
وَمِيكَالَ
فَإِنَّ اللّهَ
عَدُوٌّ لِّلْكَافِرِينَ

”Säg: ”Den som är fiende
till Djibrîl – som på Allâhs befallning låter sjunka in i
ditt hjärta med bekräftelse på det som ännu består och ger
de troende vägledning och ett budskap av hopp – den som är Allâhs fiende
och fiende till Hans änglar och Hans sändebud och Djibrîl och Mîkâl [skall
veta] att Allâh är fiende till de otrogna.”” (2:97-98)

Imâm Abû Dja´far bin Djarîr at-Tabarî (rahimahullâh)
sade:

”De lärda inom Qur’ân-tolkningen är enade om att denna vers
uppenbarades som ett svar till judarna från Israels barn då
de påstod att Djibrîl är deras fiende och att Mîkâ’îl är deras vän.
Därefter skildes de åt varför de sade det. Vissa sade att anledningen
var en debatt som ägde rum mellan dem och Allâhs sändebud (sallâ Allâhu
´alayhi wa sallam) angående hans profetkall.

Abû Kurayb berättade för oss: Yûnus bin Bukayr
berättade för oss, från ´Abdul-Hamîd bin Bahrâm, från Shahr
bin Hawshab, från Ibn ´Abbâs som sade (i betydelse):

”En grupp judar kom till Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi
wa sallam) och sade: ”Abûl-Qâsim, berätta för oss om det vi skall
fråga dig och som enbart en profet känner till.” Han sade: ”Fråga
vad ni vill, men låt mig ha Allâhs beskydd och det Ya´qûbs
söner lovade honom; om jag berättar för er om något ni känner till
skall ni följa mig i Islâm.” Då sade de: ”Det låter bra.”
Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: ”Fråga vad
ni vill.” De sade: ”Underrätta oss om fyra frågor vi nu kommer att
fråga dig om; underrätta oss om vilken maträtt Israels barn förbjöd
för sig själva innan Tawrât [Tora] uppenbarades. Underrätta oss om kvinnans
och mannens sädesceller och hur gossebarn och flickbarn kommer till. Underrätta
oss om den olärda profeten som nämns i Tawrât och vem av änglarna som
är din vän.” Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: ”Ingår
ni i ett förbund med Allâh att ni följer mig om jag underrättar er?” Därmed
gick de med på det förbund och den överenskommelse Allâh ville.
Därefter sade han: ”Jag ber er i Allâhs namn som uppenbarade Tawrât för
Mûsâ: vet ni att Isrâ’îl Ya´qûb blev så sjuk att han
lovade Allâh att om Han helade honom att han skulle förbjuda den käraste
maträtten och drycken för sig själv – och maträtten han älskade mest var
kamelkött och drycken han älskade med var kamelmjölk?” De sade: ”Ja, vid
Allâh.” Därefter sade Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam):
”Allâh, vittna mot dem. Jag ber er vid Honom som det inte finns någon
annan sann gud än och som uppenbarade Tawrât för Mûsâ: vet ni att
mannens sädesceller är en tjock och vit vätska och att kvinnans sädesceller
är en tunn och gul vätska och att barnet blir som vätskan som överväldigar
den andra med Allâhs (´azza wa djall) tillstånd? Om mannens sädesceller
överväldigar kvinnans, blir det en pojke med Allâhs tillstånd (´azza
wa djall) och om kvinnans sädesceller överväldigar mannens, blir det en
flicka med Allâhs (´azza wa djall) tillstånd.” De sade: ”Ja, vid
Allâh.” Då sade han: ”Allâh, vittna. Jag ber er vid Allâh som uppenbarat
Tawrât för Mûsâ: vet ni att den här olärda profeten sover med sovande
ögon och vaket hjärta?” De sade: ”Ja, vid Allâh.” Då sade han: ”Allâh,
vittna.” Då sade de: ”Berätta för oss nu om din vän bland änglarna.
Vid den kommer vi antingen enas med dig eller skiljas från dig.”
Han sade: ”Sannerligen är Djibrîl min vän. Aldrig har Allâh sänt en profet
utan att han är hans vän.” De sade: ”Vid honom skiljer vi oss från
dig. Hade en annan ängel varit din vän, skulle vi ha följt dig och trott
på dig.” Då sade han: ”Vad hindrar er att tro på honom?”
De sade: ”Sannerligen är han en fiende.” Då uppenbarade Allâh:

قُلْ
مَن كَانَ عَدُوًّا
لِّجِبْرِيلَ

”Säg: ”Den som är fiende
till Djibrîl…””

Imâm Ahmad rapporterade den i sin ”al-Musnad” från Abûn-Nadhr
Hâshim bin al-Qâsim och ´Abdur-Rahmân bin Humayd i sin Tafsîr från
Ahmad bin Yûnus från ´Abdul-Hamîd bin Bahrâm.

Ibn Djarîr sade:

”Mudjâhid sade:

”Judarna sade: ”Muhammad! Aldrig har Djibrîl kommit ned till
jorden utan att ha medfört strävhet, krig och död. Sannerligen är han
vår fiende.”