Vem är extremist och terrorist?

Publicerad: 2010-07-19
Talare: Imâm ´Abdul-´Azîz bin ´Abdillâh bin Bâz (d. 1420)
Referens: https://www.salafishare.com/2697KNXAOLMD/DUGJBHF.wav
https://www.youtube.com/watch?v=L2NppFVX0c0

Fråga: Vi hör ofta talas om termer som terrorism och extremism och alla talar om det. Vad är den korrekta definitionen till dessa termer. Med andra ord: När blir en person extremist och terrorist?

Svar: Extremism innebär att ta till sig olika tillstånd som saknar belägg och bevis.

Terrorism innebär att ge sig på människor med slag och mord orätt och obefogat. Faktum är att det sker utav okunnighet och brist på insikt. Dessa är terrorister som dödar människor utan rätt och bevis från föreskriften. De kastar om människornas säkerhet och orsakar problem mellan dem och deras länder. Dessa är terrorister.

Angående den som manar till godhet och förbjuder ondska så gott han kan, så anses det inte vara terrorism.