Vem är berättigad till Da´wah?

Fråga: Hur vet man att man har så pass mycket kunskap att man är berättigad till att kalla till islam? Väntar man på sina lärares godkännande och klartecken?

Svar: Om han känner till sanningen och det goda och det onda, vägledning och villfarelse, anses han vara berättigad. Han skall kalla till islam även om ingen har sagt åt honom att göra det. Allâh sade till honom:

ادْعُ إِلِى سَبِيلِ رَبِّكَ

”Kalla till din Herres väg.”1

Han känner till sitt berättigande om han har kunskap om de religiösa domarna, förståelse av Allâhs religion och kunskap om det lovliga och olovliga och avguderi, Tawhîd, tro, hyckleri och så vidare. Denne är berättigad. Men om han är okunnig om dessa frågor, eller några av dem, är han fortfarande i behov av att lära sig.

1 16:125