Vem är bättre än Abû Salamah?

Imâm Muslim bin al-Hadjdjâdj an-Naysâbûrî (d. 261)

al-Musnad as-Sahîh (918)

918 – Yahyâ bin Ayyûb, Qutaybah och Ibn Hudjr berättade för oss, från Ismâ´îl bin Dja´far: Sa´d bin Sa´îd underrättade mig, från ´Umar bin Kathîr bin Aflah, från Ibn Safînah, från Umm Salamah, som berättade att hon hörde Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) säga:

”Det finns inte en muslim som drabbas av en olycka och säger:

إِنَّا لله وإِنَّا إِلَيْه راجعونَ اللهُمَّ أَجِرْني في مُصِيبَتي وَأَخْلِفْ لي خَيْراً منها

”Vi tillhör Allâh och till Honom skall vi återvända. Allâh! Belöna mig i min olycka och ge mig något ännu bättre efteråt.”

utan att Allâh belönar honom i hans olycka och ger honom något som är bättre efteråt.” När Abû Salamah hade dött, sade jag: ”Vem bland muslimerna är bättre än Abû Salamah? Hans hus var det första som utvandrade till Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam). Därefter sade jag sådär – och Allâh gav mig Allâhs sändebud därefter. Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) skickade Hâtib bin Abî Balt´ah för att fria till mig å hans vägnar. Jag sade: ”Jag har en dotter och jag är svartsjuk.” Han sade: ”Vad hennes dotter beträffar, ber vi Allâh självständiggöra henne från henne. Och jag ber Allâh släcka svartsjukan.”

Abû Bakr bin Abî Shaybah berättade för oss: Abû Usâmah berättade för oss, från Sa´d bin Sa´îd: ´Umar bin Kathîr bin Aflah underrättade mig: Jag hörde Ibn Safînah återberätta att han hörde Umm Salamah, profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) hustru, berätta att hon hörde Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) säga:

”Det finns inte en muslim som drabbas av en olycka och säger:

إِنَّا لله وإِنَّا إِلَيْه راجعونَ اللهُمَّ أَجِرْني في مُصِيبَتي وَأَخْلِفْ لي خَيْراً منها

”Vi tillhör Allâh och till Honom skall vi återvända. Allâh! Belöna mig i min olycka och ge mig något ännu bättre efteråt.”

utan att Allâh belönar honom i hans olycka och ger honom något som är bättre efteråt.” Hon sade: ”När Abû Salamah hade dött, sade jag det som Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) hade beordrat mig, och Allâh gav mig någon bättre än honom; Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam).”

Muhammad bin ´Abdillâh bin Numayr berättade för oss: Min fader berättade för mig: Sa´d bin Sa´îd berättade för oss: ´Umar (bin Kathîr) underrättade mig, från Ibn Safînah, Umm Salamahs slav, från Umm Salamah, profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) hustru, som berättade att hon hörde Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) säga… En hadith, lik Abû Usâmahs hadith, nämndes med tillägget:

”När Abû Salamah hade dött, sade jag: ”Vem är bättre än Abû Salamah, Allâhs sändebuds följeslagare?” Därefter bestämde Allâh att jag skulle säga det. Följaktligen gifte jag mig med Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam).”