Vem är ålagd att ropa till bön?

Publicerad: 2010-01-29
Författare: Imâm Muwaffaq-ud-Dîn bin Qudâmah al-Maqdisî (d. 620)
Källa: al-Mughnî (2/73-74)

 

De av våra kollegor – Hanâbilah – som anser böneutropet vara obligatoriskt säger att det endast är obligatoriskt för stadsborna. al-Qâdhî sade:

“Människor som inte är stadsbor som resande och andra är inte ålagda att läsa böneutropet.”

Mâlik sade:

“Det är endast obligatoriskt att ropa till bön i moskéer i vilka bönen förrättas i samling.”

Det beror på att böneutropet är föreskrivet för att visa att tiden har gått in så att folk kan samlas inför bön och förrätta den i samling.

Det räcker med ett böneutrop i en stad om det hörs. Ibn ´Aqîl sade:

“Det räcker med ett böneutrop i ett kvarter. Resten kan nöja sig med Iqâmah.”

Ahmad sade om personen som bad hemma:

“Det räcker med stadens böneutrop.”

Det säger även al-Aswad, Abû Midjliz, Mudjâhid, ash-Sha´bî, an-Nakha´î, ´Ikrimah och Hanafiyyah.

Maymûn bin Mihrân, al-Awzâ´î och Mâlik:

“Det räcker med Iqâmah.”

al-Hasan [al-Basrî] och Ibn Sîrîn sade:

“Han kan läsa Iqâmah om han vill.”

Bevis för detta är profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) ord till mannen han lärde bönen:

“Om du vill förrätta bönen skall du två dig på ett korrekt sätt, ställa dig mot Qiblah och säga “Allâhu Akbar”.”

Poängen häri är att han inte befallde honom att läsa böneutropet.