Vem är ålagd att fasta?

Publicerad: 2013-01-26
Talare: Imâm ´Abdul-´Azîz bin ´Abdillâh bin Bâz (d. 1420)
Källa: Tuhfat-ul-Ikhwân, sid. 159-160

 

Fråga: Vem är ålagd att fasta månaden Ramadhân?

Svar: Ramadhân är obligatorisk att fasta för samtliga muslimer som uppnått pubertet, såväl män som kvinnor. Beträffande de barn som har blivit sju år och äldre, är det rekommenderat för dem om de klarar av det. Det är obligatoriskt för målsmän att beordra sina barn att fasta om de klarar av att det, precis som de beordrar dem att förrätta bönen. Grunden till denna åsikt är Hans (ta´âlâ) ord:

”Troende, det är en plikt för er att fasta, liksom det var en plikt för dem som levde för er – så att ni fruktar Allâh. Ett begränsat antal dagar. Men den av er som är sjuk eller på resa [skall fasta senare] under motsvarande antal dagar och de som har möjlighet skall som offer ge en nödställd att äta. Och den som självmant gör gott utöver vad plikten bjuder [skall finna att] det kommer honom själv till godo. Och fastan är för ert väl – om ni visste.” (2:183)

Tillika sade profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam):

”Islam är byggd på fem [pelare]: Trosbekännelsen att ingen annan än Allâh har rätt att bli dyrkad och Muhammad är Allâhs sändebud, förrättning av bönen, allmosegivandet, fastan under Ramadhân och vallfärden till Huset.” (al-Bukhârî och Muslim)

När Djibrîl frågade honom (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) om islam, sade han:

”Islam är att du vittnar att ingen har rätt att bli dyrkad utom Allâh och att Muhammad är Allâhs sändebud, förrättar bönen, betalar allmosan, fastar Ramadhân och vallfärdar till Huset om du förmår göra det.” (Muslim)