Vem är ålagd att betala Zakât-ul-Fitr och vem är rekommenderad?

Publicerad: 2012-04-19
Talare: Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn (d. 1421)
Källa: Fiqh-ul-´Ibâdât, sid. 213

 

Fråga: Vem är skyldig att betala Zakât-ul-Fitr och vem är rekommenderad?

Svar: Samtliga muslimer är skyldiga att betala den; män, kvinnor, barn och gamlingar, vare sig de fastat eller inte. Likaså skall den resande som inte har fastat betala Zakât.

Vad gäller den rekommenderade, anses det vara fostret i den havande kvinnans mage. Däremot är det inte obligatoriskt.