Vem anses vara okänd inom Hadîth-terminologin?

Publicerad: 2011-01-20
Författare: Imâm al-Khatîb al-Baghdâdî
Källa: al-Kifâyah, sid. 149

 

Imâm al-Khatîb al-Baghdâdî (rahimahullâh) sade om begreppet ’Madjhûl-ul-´Ayn’:

”En person som inte är känd för att ha rest för att skaffa sig kunskap, de lärda känner inte till honom och hans rapportering rapporteras endast av en enda person.”1    

Det andra begreppet, ’Madjhûl-ul-Hâl’, definierade han på följande sätt:

”Att två eller fler personer rapporterar från personen i fråga, men deras rapporteringar får honom inte att bli kvitt domen ’okänd’. Detta är vad Hadîth-lärda, dagens och gårdagens, är upprättade på. Bådaderas2 dom innebär att de avslås, ty det förekommer ingen skillnad mellan en persons rapportering och två personers rapporteringar, och inte heller har någon sagt att han är pålitlig.”3

Därefter sade han (rahimahullâh):

”Vad gäller Abû Hâtim, anser han att den okände är den som en eller flera har rapporterat från och som ingen har sagt vara pålitlig – utan att skilja mellan Madjhûl-ul´Ayn och Madjhûl-ul-Hâl.”4

1 al-Kifâyah, sid. 149.

2 D v s Madjhûl-ul-´Ayn och Madjhûl-ul-Hâl.

3 al-Kifâyah. Se ’Dirâsât fîl-Djarh wat-Ta´dîl’, sid. 154, Maktabah al-Ghurabâ’ wal-Athariyyah, av Dr. Muhammad al-A´dhamî.

4 Ibid., sid. 155. Imâm Ibn Hadjar (rahimahullâh) sade:

”En okänd person (Madjhûl) består av två typer:

  1. Madjhûl-ul-´Ayn: Endast en person har rapporterat från honom och ingen har förklarat honom vara pålitlig.
  2. Madjhûl-ul-Hâl: Två eller fler personer har rapporterat från honom och ingen har förklarat honom vara pålitlig.”  (Nuzhat-un-Nadhr, sid. 50.)